Opiskelijat ja Johtoryhmä Kohtasivat Verkossa Syksyllä 2023!  

Kirjoittanut Tuomas Walden, julkaissut Iris Sundelin.

Hei kaikille Saskylaisille ja muillekin lukijoille! 

Haluan aloittaa tämän blogitekstin kertomalla, kuinka innostunut olen yhteisen tulevaisuutemme rakentamisesta opiskelijalähtöisesti. Opiskelijoiden kyselytunti 11.10.2023 oli merkittävä avaus, ja se tarjosi mahdollisuuden arvokkaaseen keskusteluun opiskelijoiden, henkilökunnan ja Saskyn johtoryhmän kesken. Haluan kiittää tästä onnistumisesta kaikkia osallistujia, jotka tekivät tästä iltapäivästä ainutlaatuisen. 

Kuvassa vanha taskukello tumman sinisen virtuaalisella pohjalla. Kellossa lukee Teimme historiaa! Ja kellon alla lukee Opiskelijat ja Jory Kyselytunti Syksy 2023.

Tilaisuus järjestettiin kokonaisuudessaan onnistuneesti, vaikka kohtasimmekin muutamia haasteita. Valmistelut sujuivat suhteellisen vaivattomasti, vaikkakin välillä hapuillen aikaisemman esimerkin puuttuessa. Tästä huolimatta päivästä näyttää tulevan perinne, mikä on huomion arvoinen saavutus! Kenties opiskelijat ansaitsisivat palkinnon rohkeudestaan tulla linjoille omilla äänillään ja kysymyksillään…? Olen rivien välistä nimittäin ymmärtänyt, että meillä on paljon vielä hyödyntämätöntä Sasky-logoilla varustettua bränditavaraa, mikä voisi palvella paremmin esimerkiksi juuri meidän opiskelijoitamme, kuin pölyisiä varastohyllyjämme? Tavarat käyttöön ja kiertoon sanon minä! Haastan siis itseni ja muut henkilökunnan jäsenet palkitsemaan kyselytunnilla äänessä olleet opiskelijat oikeudenmukaisesti panoksestaan yhteisen hyvän puolesta.  

Seuraavaksi hieman parannusideoita tulevaisuutta varten, sekä hieman tervettä itsekritiikkiä.  

Yksi tärkeimmistä kehityskohdista tulevia tilaisuuksia ajatellen on perinteisesti viestinnässä. Pienillä muutoksilla, kuten tapahtuman ajankohdan vaihtamisella ja selkeämmällä kutsulla, voimme merkittävästi parantaa osallistumismahdollisuuksia. Wilmaviestit osoittautuivat tehokkaammaksi kommunikointikanavaksi kuin muut viestintätavat. Haasteita aiheutti myös sähköpostiketjujen määrä tilanteessa, missä kenties yksi tai kaksi keskitettyä viestiä koko Saskylle olisi riittänyt. Wilmaviestintäkään ei ollut kehuista huolimatta täysin mutkaton ratkaisu, ja näinpä allekirjoittanut oppi, että viestinnän selkeys ja ytimekkyys ovat avainasemassa molemmissa viestintämuodoissa. 

Nyt kuitenkin niihin positiivisiin asioihin…! Opiskelijoiden aktiivisuus oli koko kyselytunnin huomionarvoinen piirre. Tapahtumaan osallistui arviolta noin sata henkilöä, joista puolet oli opiskelijoita ja puolet henkilökuntaa. Keskustelu sujui hyvin, ja saimme vastattua sekä monipuolisiin, että yksinkertaisiinkin kysymyksiin, mikä on erittäin hyvä saavutus tapahtuman tiukaksi käyneen aikataulun kannalta. 

Kyselytunnilla esitetyt kysymykset ja vastaukset ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Johto ja rehtorimme ovatkin nyt sitoutuneet selvittämään opiskelijakuntien rahoituksen, läppärilainauspisteiden ja yhteistyömahdollisuuksien parantamista oppilaitosten välillä ja sisällä. Voimme olla tyytyväisiä mahdollisuudesta tehdä uusia kokeiluja ja parantaa yhteistä kouluhyvinvointia. 

Haluan vielä kerran kiittää kaikkia osallistujia, jotka tekivät tästä päivästä merkityksellisen. Olemme osoittaneet, että yhteistyöllä voimme saavuttaa merkittäviä asioita, mikä antaa meille voimaa pyrkiä kohti parempaa kouluarkea ja sitä kautta parempaa yhteiskuntaa. 

Pysytään yhteyksissä ja nähdään viimeistään kevään kyselytunnilla 2024! 

-Tuomas Waldén 

Yhteisöllisyyden Edistäminen Opiskelijoiden ja Kouluyhteisön Henkilökunnan Välillä

Kirjoittanut Tuomas Walden, julkaissut Iris Sundelin

Lukijalle; Kun minua pyydettiin kirjoittamaan HYMY-hankkeen blogia, innostuin välittömästi. Pääsisin vihdoin kirjoittamaan omintakeista ja keskustelevaa, jopa rentoakin tekstiä…! Tämä osoittautui kuitenkin ratkaisukeskeiselle ja isoja monimutkaisia ilmiöitä alati ajattelevalle itselleni kuitenkin yllättävän hankalaksi haasteeksi. Ei siis auttanut kuin ottaa lakki käteen ja käydä keskustelemaan, kysymään, kuuntelemaan ja oppimaan ammattilaisilta itseltään. Näitä ovat opinteitä tällä hetkellä kulkevat opiskelijamme ja heitä tukeva ja opettava neuvokas henkilöstömme. Tässä on lyhyt oppimääräni aiheesta tähän mennessä ympäri SASKYa seikkailleena.

Joukko nuoria istuvat penkillä pitäen käsissään eri värisiä ja muotoisia puhekulpia.
Kuva: Pixabay

Ammattiin opiskelevien ja kouluyhteisön henkilökunnan välinen yhteisöllisyys on elintärkeää opiskelijoiden osallisuuden ja kouluyhteisön vahvistamiseksi. Tällä toiminnalla pyritään luomaan kannustava ja merkityksellistä tukea tarjoava ympäristö, jossa opiskelijat ja henkilökunta työskentelevät yhdessä saavuttaakseen paremman opiskelumotivaation ja yhteisen hyvinvoinnin. Olen tähänastiselta matkaltani koonnut neljä monelle tuttua teesiä mutta minkä parissa näen kouluarjen kuitenkin joka päivä pyörivän edelleenkin. Kenties nämä havainnot herättävät keskustelua ja ajatuksia. Se olisi hienoa. Nykäise siis allekirjoittanutta hihasta, kun nähdään.

  1. Kuuntele ja Käy Avointa Dialogia: Ensimmäinen askel on kuunnella ammattiin opiskelevia. Järjestä avoimia keskusteluita ja kuulemistilaisuuksia, joissa opiskelijat voivat ilmaista toiveensa ja tarpeensa. Luodaan yhteinen visio, joka ohjaa toimia.
  1. Historian Tarkastelu: Tutkitaan ja pyritään ymmärtämään aiempia pyrkimyksiä ja toiveita. Kysytään, mitkä toiveet ovat toteutuneet ja miksi jotkut eivät ole. Nuorten ideat ovat arvokkaita, mutta myös muiden sidosryhmien, kuten perheiden ja erityisesti niiden ei kaikkein äänekkäimpien kavereiden mielipiteet on otettava huomioon.
  1. Selkeät Odotukset: Koulun henkilökunnalle on asetettava selkeät odotukset yhteisöllisyyden edistämisestä. Korostetaan kaikkien roolia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa, ei vain opettajien vastuuta. Yhteisten tiedonvälityskanavien on oltava tätä varten käytännöllisiä ja avoimia.
  1. Yhteistyö ja Avoin Kommunikaatio: Kannustetaan eri osapuolien, kuten opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan välistä yhteistyötä. Edistetään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua. Yhteisön tulee toimia yhtenä tiiminä.

Kuten arvon lukija saattaa huomata, on faktapainotteiseen tekstiin tottuneella bloggarillamme vielä matkaa siihen tavoiteltuun rentoon blogitekstityyliin. Yhteisöllisyyden edistäminen vaatii yhtä lailla jatkuvaa ponnistelua, mutta tulokset ovat usein jopa elinikäisellä tavalla merkittäviä. Yhteisöllinen ja osallistava kouluyhteisö tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja motivoi heidän koulunkäyntiään. Samalla se auttaa koulun henkilökuntaa tuntemaan, että heidän panostaan arvostetaan. Näkisin, että yhteinen pyrkimys luoda yhtenäisempää oppimisympäristöä ammattiin opiskeleville Suomessa luo myös vahvempaa monisukupolvista jatkumoa, mistä kenties lisää seuraavassa blogissa.

Katsokaamme mihinkä tie vie!

-Tuomas Walden