Opiskelu

Verkko-opinnot

Opinnot suoritetaan vuorovaikutteisesti verkossa sekä käytännön työtehtävissä (työpaikalla tapahtuva oppiminen).

  • Verkko-opintomme ovat vuorovaikutteisia, sisältäen tiimitehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Vahva työelämäosaaminen syntyy työelämäjaksoilla, jotka sisältyvät kaikkiin ammatillisiin tutkinnon osiin. Opiskelijan omasta osaamisesta ja työtehtävistä riippuen työelämäjaksoja on 1-3 opintojen aikana. Työelämäjaksojen yhteydessä osaaminen osoitetaan näytöissä, joiden kautta suoritukset kertyvät.
  • Opintojen suorittaminen edellyttää viikoittain yhteisiin verkkotapaamisiin osallistumista.
  • Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään mm. opiskeluaika, suoritettavat tutkinnonosat, työssäoppimisjaksojen ajankohdat ja kestot jne.  
  • Opiskelijalla on oltava ennen opintojen alkua kannettava tietokone, internetyhteys, kuulokemikrofoni sekä webkamera.