Näin meillä opitaan

Intotalo

IntoAmiksen idea eli meidän tapamme toimia  

 • Meillä saat mahdollisuuden oppia tiimityöskentelyyn kykeneväksi tulevaisuuden osaajaksi
 • Toteutamme tiimioppimista, joka on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismenetelmä. Sovellamme Tiimiakatemian kehittämiä tiimioppimisen menetelmiä ja työkaluja. Meille on myönnetty Tiimiakatemia®-​sertifikaatti, joka todistaa, että toimintaamme on arvioitu ja se täyttää sertifikaatin edellytykset.
 • Meillä oppiminen syntyy tekemisen ja kokemuksen kautta yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Valitsimme tiimioppimisen menetelmän, koska haluamme tukea sinun motivaatiotasi opintoihin. Motivaatiolla tarkoitamme sinun tunnettasi itsenäisyydestä, pystyvyydestä, merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Haluamme vahvistaa sinulle tärkeiden työelämätaitojen lisäksi myös elämäntaitojasi.
 • Tiimityöskentely on suosittu ja tuloksellinen tekemisen tapa myös työelämässä. Siirtyminen työelämään ja erilaisiin tiimeihin on näin sinulle helpompaa.
 • Perustat yhdessä opiskelukavereidesi kanssa NY-yrityksen ja toimit sen kautta tiimiyrittäjänä. Opit ammattia erilaisten työelämä- ja asiakasprojektien kautta. Sinulla on siis mahdollisuus ansaita rahaa opintojesi aikana, oma aktiivisuutesi ja vastuullisuutesi vaikuttaa keskeisesti lopputulokseen.
 • NY-yrityksessä on aina opiskelijoita useilta eri vuosiluokilta. Yhdessä te suunnittelette, hankitte tietoa, pohditte ja jaatte asioita (tietoja ja taitoja) toisillenne, opitte tekemällä, treenaatte ja reflektoitte. Tiimin vertaistuki on vahvaa ja opit asioita tehokkaasti myös toisilta.

 • Oppimisympäristöinäsi toimivat:
  Pop up- ravintola Bistro Intola
  Opiskelijakahvila Cafe Into
  Alan työpaikat kotimaassa ja ulkomailla
  Verkkoympäristöt
 • Opintojen alussa sinulla on muutamia viikkoja orientoivia opintoja, jotta opit mm. alan perustöitä, perehdyt työturvallisuusasioihin ja ennen kaikkea tutustut hyvin toisiin opiskelijoihin ja tapaamme toimia. Teet myös oppimissopimuksen, jonka vastausten perusteella teet oman reittisuunnitelmasi, johon visualisoit oman oppimispolkusi.

TIIMIJAKSO

• Yksi tiimijakso kestää kuusi (6) viikkoa.

• Maanantaisin opiskelet Yto-opintoja eli esim. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, digitaitoja…

• Tiistaisin osallistut Treenaamoon, jossa aamu/ aamupäivisin pidetään treenejä/ tietoiskuja opittavista asioista. Päävastuu treeneistä on teillä opiskelijoilla itsellä, mutta voitte tarvittaessa pyytää apuun esim. työelämän edustajaa tai tiimiopettajaa. Aloite toivotaan tulevan teiltä opiskelijoilta itseltään. Iltapäivällä siirryt tekemään esivalmistelutöitä joko Bistro Intolan keittiöön tai ravintolasaliin.

• Keskiviikkoisin ja torstaisin on Takomon vuoro. Silloin pääset tekemään käytännön töitä Bistro Intolassa tai Cafe Intossa oikeiden asiakkaiden parissa. Ravintolamme on hyvin suosittu ja useimmiten jo ennakkoon täyteen varattu. Pääset oppimaan ruoanvalmistuksen ja/ tai tarjoilun lisäksi monia hyvin tärkeitä työelämätaitoja, kuten joustavuutta ja sopeutumiskykyä, ongelmanratkaisutaitoja, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, tilannetajua, rohkeutta ja luovuutta sekä stressin- ja paineensietokykyä.

• Perjantaisin päätämme työviikon Jalostamossa. Siellä reflektoidaan eli pohdit omaa ja tiimisi toimintaa. Mikä meni hyvin ja missä sinä onnistuit/ tiimisi onnistui? Mikä ei mennyt ihan putkeen ja vaatii muutosta jatkossa? Mitä opit? Mitä viet käytäntöön ja lupaat tehdä ensi kerralla paremmin? Jalostamossa työstät myös Ny-yritystoimintaan liittyviä asioita, kuten suunnittelet ja toteutat markkinointia, teet ja lähetät laskuja asiakkaille, teet asiakkaille tarjouskirjeitä, teet raaka-ainelaskelmia ja hinnoittelet tuotteita…

”Opiskelija, joka saa itse vaikuttaa asioihin, on sitoutuneempi ja valmiimpi oppimaan uutta.”

 • Tehtyjen asiakas- ja työelämäprojektien kautta opiskelijoiden osaaminen kehittyy eri tahtiin. Jotta oppimisen seuraaminen olisi sinulle ylipäätään mahdollista, saat käyttöösi oppimisen ja dokumentoinnin tueksi toimivan välineen eli osaamispassin. Sinun opintoaikasi on hyvin joustava (yleensä 2-3,5 vuotta), aika riippuu siitä, miten paljon panostat oppimiseen ja haluusi valmistua. Me tarjoamme sinulle mahdollisuuden nopeaan etenemiseen tai vastaavasti saat myös käyttöösi enemmän aikaa, jos se on sinulle paras vaihtoehto. Yksilöllisyys ja joustavuus ovat toimintamme perusasioita.

Osaamispassiin kirjaat kaikki opitut asiat sekä liität mukaan dokumentteja, joilla osoitat oppimasi asiat. Ne voivat olla esim. valokuvia, videoita, raportteja… Osaamispassin avulla olet koko ajan tietoinen, mitä olet jo oppinut ja mitä sinun pitää vielä oppia. Näin pystyt hyvin suunnittelemaan opintojasi eteenpäin. Vastuu osaamispassin täyttämisestä on sinulla itselläsi.

 • Tiimijakson jälkeen sinulla on Huoltamo-viikko. Silloin pääset syvällisemmin pohtimaan mennyttä ja suunnittelemaan tulevaa. Osaamispassiin merkitset tiimijaksolla tai työpaikalla oppimasi asiat. Huoltamo-viikolla huolehditaan myös sinun ja tiimin hyvinvoinnista varikkopysähdysten merkeissä. Yritysvierailut sekä yrittäjä- ja asiantuntijavierailut kuuluvat viikon ohjelmaan.